Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô văn hiến
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải chủ trì họp báo. Ảnh: NNK

Hội thảo do UBND TP. Hà Nội chủ trì; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, diễn ra ngày 21/3, nhằm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, hội thảo tập trung vào 3 mục tiêu chính, gồm: Xác định rõ nội hàm, đặc tính và giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội; làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn trong huy động, sử dụng, phát huy nguồn lực giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời định hình về triết lý phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong quá trình phát triển Thủ đô Hà Nội.

Theo Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Nguyễn Thị Diễm Hằng, hội thảo là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng; huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để xây dựng, phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải nhận định, các khâu chuẩn bị đã hoàn tất để hội thảo diễn ra đúng tính chất một hội thảo khoa học thực thụ, đề cao tính khoa học và tính dân chủ, thực tiễn. Với cách nhìn nhận khoa học và thực tế, cách tiếp cận về nguồn lực văn hóa và những giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô, ban tổ chức hội thảo mong muốn từ chương trình trao đổi, thảo luận, Hà Nội sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc hơn, góp phần nhận diện, làm rõ thêm nội hàm của Văn hiến - Văn minh - Hiện đại; cũng như các ý tưởng gợi mở để xây dựng và phát triển Thủ đô trong tương lai.

Trong khuôn khổ hội thảo, nhằm giới thiệu, quảng bá một số giá trị văn hóa nổi bật của Thăng Long - Hà Nội, ban tổ chức sẽ thực hiện một số không gian trưng bày, gồm: Sản phẩm nghề truyền thống đặc trưng của Hà Nội là gỗ mỹ nghệ, khảm trai, gốm Bát Tràng, tranh Hàng Trống…; không gian trưng bày các ấn phẩm văn hóa của Thủ đô Hà Nội; không gian trưng bày các mũi tên đồng khai quật từ Thành Cổ Loa của Bảo tàng Lịch sử; trình bày và trình diễn bộ sản phẩm mô phỏng Nỏ thần của Vua An Dương Vương…