Theo Học viện Tài chính, hội thảo với mục tiêu đưa ra các nhận định, phân tích đánh giá, các chính sách, giải pháp… nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động giao dịch phái sinh hàng hóa cho Việt Nam.

Phát triển hoạt động giao dịch phái sinh hàng hóa - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Học viện Tài chính phối hợp với Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam tổ chức hội thảo “Phát triển hoạt động giao dịch phái sinh hàng hóa - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận vào các nội dung chính sau: Lý luận về hoạt động giao dịch phái sinh hàng hóa; các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của hoạt động phái sinh hàng hóa; quan điểm, nguyên tắc và triển vọng phát triển thị trường giao dịch hàng hoá ở Việt Nam; mô hình hoạt động của Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam;

Thực trạng thị trường phái sinh hàng hóa tại Việt Nam và yêu cầu nhằm phát triển thị trường phái sinh hàng hóa; hành lang pháp lý với việc phát triển thị trường phái sinh hàng hóa; kinh nghiệm quốc tế về hoạt động phái sinh hàng hóa, mô hình phát triển thị trường phái sinh hàng hóa và bài học kinh nghiệm;

Định hướng phát triển thị trường giao dịch hàng hoá Việt Nam (phát triển hệ thống thành viên kinh doanh, thành viên môi giới… cung cấp đa dạng các dịch vụ như dữ liệu thị trường, môi giới hàng hoá vật chất, giao nhận, kiểm định hàng hoá, thanh toán bù trừ…); yêu cầu nhân sự với hoạt động phát triển thị trường phái sinh hàng hóa; minh bạch thông tin tài chính, kế toán với các công ty thành viên của sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Triển vọng nghề nghiệp của sinh viên nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển thị trường phái sinh hàng hóa tại Việt Nam và các nội dung liên quan khác.

Hội thảo với sự tham gia của các đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các chuyên gia trong nước và nước ngoài; đại diện đến từ các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý như: Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ… Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam; các trường đại học; các diễn giả, cơ quan báo chí, truyền hình, đối tác thường xuyên của Học viện Tài chính./.

Thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo:

- Thời gian: 8h30, ngày 25/12/2021

- Địa điểm: Hội trường A1, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian gửi bài:

- Thời gian nhận bài viết đến hết ngày 10/12/2021

- Địa chỉ nhận bài viết: Trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp Học viện Tài chính: [email protected]

- Bài viết được chấp nhận sẽ đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo, có giấy phép xuất bản, có chỉ số ISBN.

Mọi thông tin chi tiết về hội thảo xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức hội thảo, Học viện Tài chính:

1. Đ/c Lưu Hữu Đức - Ban Công tác Chính trị và sinh viên; ĐT: 0983303249

2. Đ/c Cao Minh Tiến - Bộ môn Đầu tư tài chính; ĐT: 0988558580

3. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Nga - Ban Quản lý khoa học; ĐT: 0869987986