Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh là lãnh đạo Chính phủ thứ 3 đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Ảnh: TL

Cụ thể, tại Quyết định 1460/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: xây dựng thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp; ngoại giao và quan hệ đối ngoại; phòng chống tội phạm; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại…

Bên cạnh những nhiệm vụ khác đã phân công, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh còn làm nhiệm vụ: Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác thương mại Việt Nam - Lào; Trưởng Ban chỉ đạo về nhân quyền; Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Quyết định 1460/QĐ-TTg có hiệu lực từ kể từ ngày 6/9/2021.

Tố Uyên