Trung du và miền núi phía Bắc là vùng phát triển xanh, bền vững, toàn diện  - Ảnh 1.