Cụ thể, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (mã chứng khoán: SPD), bị phạt hơn 12 triệu đồng, do giao dịch trước khi có công bố thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán. Cụ thể,ngày 8/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc ông Nguyễn Anh Tuấn đăng ký giao dịch bán 33.690 cổ phiếu SPD. Tuy nhiên, ngày 3/12/2020, ông Tuấn đã thực hiện giao dịch bán 33.600 cổ phiếu SPD.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm đ khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên