Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các địa phương có số lần vi phạm cao nhất là TP. Hồ Chí Minh 10.017 lần; Hải Phòng 1.601 lần; Quảng Ninh 1.495 lần; Hà Nội 1.427 lần; Tiền Giang 1.321 lần...

Địa phương có số xe vi phạm tốc độ nhiều trên tổng km chạy trên đường là Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đăk Nông, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận… Trong tháng 6, có tới 37.368 lần lái xe vi phạm thời gian lái xe liên tục quá 4 giờ, tăng 18.273 lần so với tháng 5.

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện cho biết, qua kiểm tra trên hệ thống thông tin của Tổng cục đã tiếp nhận dữ liệu của 66.904 phương tiện được truyền về từ các đơn vị giám sát hành trình. Tuy nhiên, đến nay còn rất nhiều phương tiện chưa thực hiện truyền dữ liệu đầy đủ và liên tục về máy chủ của Tổng cục theo quy định. Điển hình, tại một số địa phương có tỷ lệ truyền dữ liệu rất thấp, dưới 50% như Khánh Hòa, Bình Phước, Cà Mau, Đồng Nai, Nghệ An, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam./.

Trí Dũng