Nghị quyết ĐHCĐ của PSI cho biết thêm, PVCombank đã nhận chuyển nhượng cổ phần từ 4 cổ đông khác, gồm: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, CtyCP Đầu tư và kinh doanh tài sản Việt Nam, CtyCP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam và CtyCP Du lịch biển Mỹ Khê.

Hiện tại, thông tin phát đi từ PSI chưa cho biết nguyên nhân PVCombank nhận chuyển nhượng cổ phần từ 4 cổ đông này. Như vậy, với lượng cổ phần được chuyển nhượng, PVCombank đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 50,21% vốn điều lệ của PSI. Theo thông tin từ website của PSI, tính đến ngày 18/2/2011, vốn điều lệ của PSI là hơn 598 tỷ đồng.

Được biết, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/10, cổ phiếu PSI hiện có giá 6.500 đồng/cổ phiếu./.

D.T