ky ket

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa PVI Holdings và Tập đoàn FLC

Theo thỏa thuận được ký kết, Tập đoàn FLC và PVI Holdings sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện nhằm gia tăng lợi ích kinh tế thông qua việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, khai thác cơ sở dữ liệu và mạng lưới kinh doanh để phân phối và mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm và dịch vụ do các bên cung cấp.

Đặc biệt, hai bên sẽ chú trọng hợp tác song phương trong các lĩnh vực: Bảo hiểm công trình máy móc tài sản và trách nhiệm; bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cho người lao động; bảo hiểm hàng không; quản lý tài sản và đầu tư tài chính; hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn, đồng tài trợ, tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Với lợi thế của mỗi bên, Tập đoàn FLC và PVI Holdings đồng ý ưu tiên giới thiệu khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ cho bên còn lại; đồng thời cùng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng, chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất và nâng cao sự trung thành của khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Về phía PVI Holdings, Tổng giám đốc Bùi Vạn Thuận nhấn mạnh: “PVI Holdings hiện có dòng tiền lớn và chúng tôi sẵn sàng tham gia vào các dự án của Tập đoàn FLC. Đây là cơ hội để hai bên hợp tác thúc đẩy kinh doanh cùng phát triển cũng như có thể sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau trong hoạt động kinh doanh của mình, từ đó đem lại hiệu quả cho cả hai phía cũng như khách hàng”.

Trong thời gian tới, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác toàn diện, các đơn vị của hai bên trong từng lĩnh vực sẽ có những hoạt động hợp tác cụ thể để khai thác tối đa hiệu quả của thỏa thuận chung này, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư./.

H.C