pwc

PwC Việt Nam công bố thông tin Đủ điều kiện Kinh doanh Dịch vụ Kiểm toán

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: PricewaterhouseCoopers Vietnam Limited

Tên viết tắt: PwC Việt Nam (PwC Vietnam)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 29, Đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: Bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán: Số 005/KDKT, cấp ngày 30/10/2013.

PwC Việt Nam là một thành viên của mạng lưới PwC toàn cầu hoạt động tại 157 quốc gia trên khắp thế giới với hơn 184,000 nhân viên. Lực lượng chuyên gia trên khắp mạng lưới của PwC cam kết cung cấp những dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất về kiểm toán, thuế, pháp lý và tư vấn.

PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh năm 1994. Đội ngũ chuyên gia hơn 650 nhân viên người Việt Nam và nhân viên nước ngoài của PwC Việt Nam am hiểu sâu sắc nền kinh tế đổi mới của Việt Nam và hiểu biết sâu rộng các chính sách và quy trình của Việt Nam về đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và mua bán sáp nhập doanh nghiệp. PwC Việt Nam có mối quan hệ tốt với các bộ ngành then chốt, các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp nhà nước, công ty tư nhân, các tổ chức thương mại và các nhà tài trợ vốn ODA.

PwC còn có một công ty luật 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư Pháp cấp giấy phép có trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh và một chi nhánh tại Hà Nội.

Bộ phận kiểm toán và dịch vụ đảm bảo của PwC cung cấp các dịch vụ đảm bảo về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính cung cấp ra bên ngoài và tuân thủ theo những quy định mới bao gồm: Chế độ kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). PwC cũng hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin phi tài chính ra bên ngoài và giúp hoàn thiện các quy trình quản trị doanh nghiệp của khách hàng.

Dịch vụ kiểm toán và dịch vụ đảm bảo của PwC gồm:

• Kiểm toán báo cáo tài chính;

• Soát xét thông tin tài chính;

• Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;

• Chuyển đổi báo cáo theo IFRS và tư vấn kế toán;

• Kiểm toán quy trình và hệ thống; và

• Dịch vụ thị trường vốn.

Đ.T