doanh-nghiệp-phục-hồi-sản-xuất-kinh-doanh-ok.jpg

Doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh khi được hỗ trợ gia hạn nộp thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Báo cáo của Cục Thuế Quảng Ngãi ghi nhận, tính đến ngày 18/6/2021, toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 344 doanh nghiệp (DN), đạt 46,6% kế hoạch năm; đã kết luận xử lý 339 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế đã xử lý truy thu và phạt 40,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1,7 tỷ đồng; giảm lỗ 32,2 tỷ đồng; đã đôn đốc thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) trên 35,7 tỷ đồng, đạt 87,7% số truy thu qua thanh tra, kiểm tra.

Cũng tính đến ngày 18/6/2021, toàn đơn vị đã thực hiện kiểm tra 4.446 lượt hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; số hồ sơ chấp nhận 4.437 hồ sơ; yêu cầu giải trình 19 hồ sơ, điều chỉnh 88 hồ sơ; tổng số thuế phải nộp điều chỉnh tăng 1,66 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ngãi cho hay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên cơ quan thuế đã thay đổi phương pháp, cách thức tiếp cận theo ngành, lĩnh vực trong giám sát hồ sơ kê khai thuế; tạm thời chưa ban hành quyết định kiểm tra sự tuân thủ pháp luật thuế tại trụ sở người nộp thuế (NNT) trừ trường hợp phải thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế. Cùng với đó, bộ phận thanh tra tập trung nghiên cứu, phân tích hồ sơ tại bàn, lựa chọn những doanh hiệu có dấu hiệu rủi ro cao về thuế để tiến hành thanh tra, kiểm tra tại đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Tiếp – Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra toàn đơn vị còn thường xuyên phối hợp với cơ quan kho bạc nhà nước để xử lý cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác chứng từ nộp NSNN; rà soát đối chiếu, điều chỉnh kịp thời các sai sót về chứng từ thu nộp ngân sách.

Công tác kiểm tra, rà soát mã số thuế luôn được quan tâm và chú trọng, đảm bảo kiểm soát và nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế. Nhờ chú trọng kiểm soát, tình hình khai thuế trên địa bàn đã đi vào nề nếp, tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn luôn đạt 97,4%.

Chia sẻ về công tác hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, ông Nguyễn Văn Tiếp cho hay, tính đến ngày tính đến ngày 17/6/2021, trên địa bàn có 530 DN gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế qua mạng internet.

Trong đó, có 397 DN đủ điều kiện gia hạn, với tổng số thuế là 760,6 tỷ đồng. Cụ thể: thuế giá trị gia tăng là 757,5 tỷ đồng, tiền thuê đất là 3,1 tỷ đồng. Có 133 DN không đủ điều kiện gia hạn do còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, trong đó có 45 DN nợ tiền thuế là 3,4 tỷ đồng, 88 DN nợ tiền chậm nộp phát sinh.

Đối với tình hình giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ, ước trên địa bàn có 1.672 DN được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, với số tiền 33 tỷ đồng./.

Văn Tuấn