q

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức lại các chốt kiểm soát Covid-19 liên ngành tại tất cả các cửa ngõ ra, vào tỉnh từ 12h ngày 7/5/2021. Ảnh: Huy Khánh

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh “về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới"; căn cứ tình hình thực tế; để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể: Các cơ sở giáo dục mầm non cho trẻ em nghỉ học từ chiều ngày 07/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Các cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên sử dụng cả ngày thứ bảy và chủ nhật để tổ chức kiểm tra cuối kỳ II, năm học 2020-2021, hoàn thành kiểm tra cuối kỳ II trước ngày 10/5/2021; chuyển sang dạy và học trực tuyến từ ngày 10/5/2021 (những cơ sở giáo dục đã hoàn thành kiểm tra cuối kỳ II, triển khai ngay hình thức dạy học trực tuyến từ 08/5/2021).

Riêng học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 tiếp tục duy trì dạy và học tại trường nhưng phải đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt đảm bảo khoảng cách và đeo khẩu trang. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 08/5/2021 đến khi có thông báo mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh: Khẩn trương thông tin đến học sinh, phụ huynh học sinh về lịch nghỉ học ở trường.

Triển khai các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học trên internet, dạy học trên truyền hình... phù hợp với đối tượng và điều kiện của học sinh để hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định. Đặc biệt quan tâm thiết kế chương trình ôn thi trực tuyến trên internet, trên truyền hình hiệu quả cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12, để học sinh ôn thi hiệu quả mà không cần đến các lớp học thêm trực tiếp.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo từ 12h ngày 7/5/2021 tổ chức lại các chốt kiểm soát Covid-19 liên ngành tại tất cả các cửa ngõ ra, vào tỉnh. Toàn tỉnh triển khai lần thứ 4 báo y tế toàn dân.

Khuyến cáo tất cả người dân có yếu tố dịch tễ liên quan các ca bệnh và ổ dịch theo công bố của Bộ Y tế cần khẩn trương, kịp thời khai báo y tế bằng các hình thức để được tư vấn từ chính quyền và cơ quan chuyên môn.

Ngành Y tế đẩy nhanh việc nâng công suất và tốc độ xét nghiệm tự nguyện phòng, chống dịch Covid-19.../.

Lan Hương