Quảng Ninh hoàn thành kế hoạch phát hành hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu theo từng lần bán Quảng Ninh sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư nước ngoài

Cụ thể, Tỉnh ủy Quảng Ninh công bố các quyết định, gồm:

Điều động, phân công ông Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 1/4/2024.

Điều động, phân công ông Hồ Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã Quảng Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy và thôi giữ chức Bí thư Thị ủy Quảng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ kể từ ngày 1/4/2024.

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng những cán bộ được điều động, luân chuyển.

UBND tỉnh công bố các quyết định về:

Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Hồng Biên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 1/4/2024.

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Quang Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 1/4/2024.

Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Thành Trung - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 1/4/2024.

Bổ nhiệm ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng Phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 1/4/2024.

Cùng ngày, tại TP. Uông Bí, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định điều động, phân công ông Mai Vũ Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, nhận công tác tại Đảng bộ TP. Uông Bí và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Uông Bí khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt
Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công và bổ nhiệm trên cương vị mới, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, trong suốt quá trình phát triển, Quảng Ninh luôn xác định công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng; là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng theo phương châm ổn định - kế thừa - phát triển giữa các thế hệ cán bộ ở từng cấp./.