Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái đạt hơn 671,8 triệu USD Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023

Hiện toàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 90 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu, với hơn 190 cửa hàng và hơn 700 cột bơm. Như vậy, tất cả các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán lẻ theo đúng quy định của pháp luật.

Quảng Ninh hoàn thành kế hoạch phát hành hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu theo từng lần bán
Công chức Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp xuất hoá đơn theo từng lần bán hàng tại cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Ảnh: HN.

Trước đó, để hỗ trợ doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc việc phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán lẻ theo chỉ đạo của Chính phủ, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến quy định về sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, giới thiệu các nhà cung cấp giải pháp, kịp thời giải đáp tháo gỡ những vướng mắc.

Hiện các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã đầu tư nâng cấp hạ tầng, thiết bị, công nghệ để đáp ứng việc phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng sau từng lần bán, đồng thời, kết nối truyền nhận dữ liệu hóa đơn với cơ quan thuế.

Quảng Ninh hoàn thành kế hoạch phát hành hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu theo từng lần bán
Cán bộ, công chức Cục Thuế Quảng Ninh thường xuyên tương tác, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Ảnh: HN

Việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu góp phần, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng đồng thời kiểm soát việc phát hành, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, tăng thu và chống thất thu ngân sách./.