Quảng Ninh: Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV
Đại biểu chào cờ khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết nghị: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh đạt 10,66%, cao hơn 2,64 điểm % so với cùng kỳ năm 2021, cao hơn 0,41 điểm % so với kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022, đứng thứ 9 trong cả nước và đứng thứ 4 ở khu vực đồng bằng sông Hồng (sau Bắc Ninh tăng 14,7%, Hải Dương tăng 11,82%, Hải Phòng tăng 11,1%).

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2027; quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; đặt tên đường, tên phố trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh Vân Đồn, Quảng Yên, Uông Bí, Hạ Long và Móng Cái;

Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2022…

Quảng Ninh: Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV
Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tỉnh Quảng Ninh bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 có những thuận lợi rất cơ bản từ thành quả 2 năm liên tiếp 2020, 2021 thực hiện thành công “mục tiêu kép”, “giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển với đà tăng trưởng GRDP hai con số trong trạng thái bình thường mới”, đồng thời cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 27.908 tỷ đồng, tăng 21% cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 20.710 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm, giữ được vị trí thứ nhất chỉ số PCI 5 năm liên tiếp (2017 - 2021), chỉ số SIPAS 3 năm liên tiếp (2019 - 2021) và vị trí thứ hai chỉ số PAR Index năm 2021 phản ánh những nỗ lực trong xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh có trọng trách thảo luận, quyết nghị thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm tính kế thừa, đổi mới, phát triển của các quy hoạch kỳ trước, tiếp tục đổi mới tư duy kiến tạo phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau, xác lập tầm nhìn dài hạn trong tính liên thông với các kế hoạch trung hạn, ngắn hvăn hóa - xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh.

Đồng thời HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025, phê duyệt chủ trương và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; quyết nghị thông qua các nghị quyết khác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025; danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh để thực hiện các dự án, công trình đợt 2 năm 2022...

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày, nhằm tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.

Các tài liệu liên quan đến kỳ họp được đăng tải đầy đủ trên website của tỉnh tại địa chỉ www.quangninh.gov.vn, banner “Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026”, giúp cho các cơ quan báo chí có thể khai thác tài liệu thuận tiện, nhanh chóng để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp.