b

Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng.

Theo đó, Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng, Công ty cổ phần BOT Biên Cương sẽ thực hiện miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện tham gia vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa qua trạm thu phí, theo quy định tại Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 và Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT ngày 21/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải; miễn phí đối với các phương tiện chở cán bộ, nhân viên y tế, người tăng cường hỗ trợ vùng dịch, chở người từ vùng dịch về các địa phương; các phương tiện chở cán bộ, người làm việc tại các chốt kiểm dịch do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập và các chốt kiểm dịch do UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thành lập, cụ thể:

Đối tượng miễn vé dịch vụ sử dụng đường bộ, gồm: xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc đến vùng có dịch bệnh theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm.

Các phương tiện chở cán bộ, nhân viên y tế, người tăng cường hỗ trợ vùng dịch, chở người từ vùng dịch về các địa phương; các phương tiện chở cán bộ, người làm việc tại các chốt kiểm dịch do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập và các chốt kiểm dịch do UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thành lập; các phương tiện chở hàng hóa ủng hộ nhân dân các vùng dịch.

Để được miễn giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí, các phương tiện phải đảm bảo các điều kiện theo quy định. Cụ thể: Đối với các phương tiện tham gia vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa; các phương tiện chở cán bộ, nhân viên y tế, người tăng cường hỗ trợ vùng dịch, các phương tiện chở người từ vùng dịch về các địa phương; các phương tiện chở cán bộ, người làm việc tại các chốt kiểm dịch do UBND tỉnh thành lập cần xuất trình giấy tờ liên quan như lệnh điều động, các quyết định,... của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với các phương tiện chở hàng hóa ủng hộ nhân dân các vùng dịch cần có văn bản của chính quyền địa phương (UBND cấp tỉnh, huyện, xã) hoặc cơ quan, tổ chức liên minh chính trị (Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh, huyện, xã), tổ chức chính trị - xã hội (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tỉnh, huyện, xã), tổ chức xã hội (Hội Chữ thập đỏ các cấp tỉnh, huyện, xã) liên quan đến công tác cứu trợ, nhân đạo; thực tế có chở hàng hoá thiết yếu ủng hộ nhân dân các vùng dịch.

Nếu các phương tiện không đủ 2 yếu tố trên, các đơn vị thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đúng quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện ghi chép cụ thể số lượng, biển số, chủng loại phương tiện, lập biên bản từng ca có đầy đủ chữ ký của lãnh đạo trạm, trưởng ca và nhân viên thu phí làm cơ sở để cập nhật vào phương án tài chính của hợp đồng dự án BOT; đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính chính xác về đối tượng được miễn phí./.

Lan Hương