Theo đó, ngành dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, là động lực tăng trưởng chính, với đóng góp 4,04 điểm %, chiếm tỷ trọng 30,6% trong GRDP. Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh quý I/2023 ước đạt 4,85 triệu lượt, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 8.555 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước.

Tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, là cơ sở quan trọng để triển khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và thu hút đầu tư dự án, công trình trọng điểm, động lực.

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức thành công nhiều sự kiện, hội nghị quốc gia trên địa bàn cũng như hội nghị lớn của tỉnh diễn ra từ đầu năm đến nay.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao, tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, tổ chức tốt Tết Quý Mão năm 2023 bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Quảng Ninh: Quý I/2023, thu nội địa ước đạt 11.270 tỷ đồng
Khách du lịch đến với Yên Tử. Ảnh: HK

Trong quý II/2023, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 9,51%; thu ngân sách nhà nước không thấp hơn 15.000 tỷ đồng, 6 tháng đạt trên 29.800 tỷ đồng; thu hút khách du lịch quý II đạt ít nhất 3,6 triệu lượt, cả năm đạt khoảng 15 triệu lượt…

Tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và quản lý chặt chẽ đầu tư công; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm chủ thông tin trên không gian mạng./.