Với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các ngành chức năng, đến nay, 100% các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tiếp nhận thanh toán của khách hàng thông qua các hình thức không dùng tiền mặt (ví điện tử, QR Code, thanh toán qua tài khoản tại các ngân hàng…).

Tuy nhiên hiện nay, các giao dịch không dùng tiền mặt tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa nhiều, do thói quen sử dụng tiền mặt của người dân khi giao dịch (mua xăng dầu). Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu chưa khuyến khích, hướng dẫn người mua hàng thanh toán không dùng tiền mặt.

Để góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số trên toàn tỉnh năm 2024, các chỉ tiêu xã hội số gắn với thanh toán không dùng tiền mặt của nguời dân trong mua bán xăng dầu, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tổ chức đợt cao điểm hỗ trợ triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đến khi duy trì ổn định hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại đầu mối cơ sở.

Quảng Ninh: Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Khách hàng thực hiện quét mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Quảng Ninh.

Theo đó, đối với các địa phương, sở, ngành phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả; bố trí đội ngũ thường trực tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cả trên bộ và trên biển thuộc địa bàn quản lý để phối hợp với doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu hỗ trợ người dân mua xăng dầu thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cửa hàng.

Các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu phải triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt gắn với xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng; niêm yết công khai các hình thức thanh toán trực tuyến (số tài khoản, mã QR…); cung cấp wifi miễn phí, bố trí vị trí phù hợp đặt mã quét QR… đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống cháy nổ khi người dân thực hiện thanh toán qua các thiết bị thông minh, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các quy định pháp luật có liên quan./.