quoc cuong gia lai

Tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai thời điểm cuối quý I/2021 là hơn 10.048 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm.

Theo đó, Quốc Cường Gia Lai sẽ góp 15 triệu cổ phần vào công ty này, tương ứng với số vốn góp là 150 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Số cổ phần Quốc Cường Gia Lai góp vào Diamond Bay có tỷ lệ chiếm 25% vốn điều lệ và người đại diện cho Quốc Cường tham gia hoạt động tại công ty này là bà Nguyễn Thị Như Loan.

Tính đến cuối quý I/2021, đầu tư tài chính dài hạn của Quốc Cường Gia Lai ghi nhận ở mức 840 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết với giá trị là hơn 790 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết của Quốc Cường Gia Lai gồm Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phạm Gia, Công ty cổ phần Quốc Cường Liên Á, Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc và Công ty cổ phần Quốc Cường Thuận An. Tất cả các khoản đầu tư này đều bị suy giảm giá trị trong quý I/2021, nhưng mức giảm không lớn.

Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai cũng có một khoản đầu tư nhỏ dưới hình thức góp vốn vào đơn vị khác tại Công ty cổ phần Sông Mã (trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh). Đây là một công ty hoạt động kinh doanh ngành bất động sản.

Quốc Cường Gia Lai có vốn điều lệ tính đến cuối quý I/2021 là 2.7151 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 4.258 tỷ đồng. Nợ phải trả cùng thời điểm là 5.790 tỷ đồng, cao hơn không nhiều so với vốn chủ sở hữu, nhưng công ty có khoản nợ nổi trội trong cơ cấu nợ phải trả là khoản “phải trả ngắn hạn khác” có giá trị lên tới 4.792 tỷ đồng.

Trong đó, khoản phải trả lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai trong “các khoản phải trả ngắn hạn khác” đến từ việc nhận tiền của Sunny cho Dự án Phước Kiển gần 2.883 tỷ đồng.

Ngoài ra, một phần trong “các khoản phải trả khác” của Quốc Cường Gia Lai là phải trả các bên liên quan với giá trị hơn 1.234 tỷ đồng.

Một số bên liên quan có quan hệ vay nợ với Quốc Cường Gia Lai là Công ty Bất động sản Hiệp Phúc, Công ty Bất động sản Quốc Cường Thuận An, Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phạm Gia, Công ty Đầu tư Quốc Cường Land…; và một số cá nhân là Lại Thế Hà, Lầu Đức Duy, Nguyễn Thị Như Loan…

Chí Tín