Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016, trong đó bao gồm việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ; việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế; phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Ngày 3/11 thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận các vấn đề trên.

Về dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016, nhiều đại biểu ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, đặc biệt là ngành thuế trong việc đảm bảo nguồn thu cho ngân sách; chia sẻ khó khăn của Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc đảm bảo cân đối ngân sách trong bối cảnh hiện nay.

Có ý kiến đề nghị giữ nguyên con số tổng chi thường xuyên năm 2015 trong năm 2016 và một vài năm tiếp theo. Nếu NSNN tăng tổng thu, sẽ sử dụng khoản tăng này để trả nợ và đầu tư, như vậy tỉ trọng chi thường xuyên sẽ giảm.

Về đề xuất của Chính phủ liên quan việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, các đại biểu Quốc hội cho rằng đây là hành động cần thiết, có lợi cho đất nước. Những năm qua, uy tín tín dụng của Việt Nam tăng lên, phát hành trái phiếu Chính phủ ra thế giới có lãi suất thấp hơn lãi suất đi vay, do vậy hoàn toàn có lợi cho việc phát hành trái phiếu để trả những khoản vay trước đó với lãi suất cao hơn.

Sau khi biểu quyết về nội dung trên, phần thời gian còn lại của buổi sáng, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi).

Trong chương trình làm việc buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Tiếp cận thông tin.

Sau đó, Quốc hội thảo luận chung về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phí, lệ phí./.

Theo chinhphu.vn