Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 với tổng diện tích khoảng 30.130 ha.

Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng được phát triển theo mô hình chuỗi kết nối trên tuyến hành lang biên giới, được chia thành 4 phân vùng, trong đó mỗi phân vùng có một trung tâm kinh tế cửa khẩu chính, là những cực phát triển của phân vùng.

Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng. Ảnh: TL

Về định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, quyết định nêu rõ gồm có cửa khẩu quốc tế là Tà Lùng, Trà Lĩnh (bao gồm cả lối thông quan hàng hóa Nà Đoỏng). Quy hoạch nâng cấp cửa khẩu Lý Vạn lên thành cửa khẩu quốc tế. Cửa khẩu chính là Sóc Giang. Quy hoạch nâng cấp cửa khẩu phụ Pò Peo lên cửa khẩu chính. Cửa khẩu phụ là Hạ Lang. Quy hoạch nâng cấp lối mở Nà Lạn (xã Đức Long, huyện Thạch An) lên thành cửa khẩu phụ.

Bên cạnh đó, Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng sẽ có 4 khu du lịch chính: Khu du lịch gắn với di tích lịch sử Pác Bó và di tích Kim Đồng, quy mô khoảng 1.137ha (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng).

Khu du lịch Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, quy mô khoảng 1.000ha (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh).

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Ngườm Lồm Nặm Khao, quy mô khoảng 36ha (xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa).

Quy hoạch khu phức hợp dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, thể dục thể thao (sân gôn), vui chơi giải trí; quy mô khoảng 200 - 250ha tại xã Đình Phong (huyện Trùng Khánh)./.