tổng cục hải quan

Hoạt động XNK tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Trong quý I, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (DN FDI) vẫn giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động XNK. Cụ thể, kim ngạch XNK của khối này đạt 48,19 tỷ USD, tăng 22,6% và chiếm tới 64% tổng kim ngạch của cả nước. Trong đó, xuất khẩu đạt 24,53 tỷ USD, tăng 18,7% và nhập khẩu đạt 23,66 tỷ USD, tăng 27,1%.

Kim ngạch nhập khẩu của khối DN trong nước quý I cũng đạt 15,05 tỷ USD, tăng 1,44 tỷ USD. Trong khi đó kim ngạch xuất khẩu là 11,77 tỷ USD, giảm 932 triệu USD.

Cán cân thương mại vẫn theo xu hướng thặng dư ở khối DN FDI và thâm hụt ở khối DN trong nước.

Trong 3 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại của khối DN FDI có mức thặng dư là 873 triệu USD, giảm tới 57,3%; cán cân thương mại của khối DN trong nước thâm hụt tới 3,27 tỷ USD, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý đầu của năm 2015, tổng trị giá trao đổi hàng hóa của Việt Nam với các nước châu Á đạt 50,19 tỷ USD, tăng 13,9% và chiếm 66,9% tổng kim ngạch XNK.

Châu Á vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I, với 18,07 tỷ USD; tiếp theo là Châu Mỹ với 8,94 tỷ USD; Châu Âu là 7,75 tỷ USD...

Về xuất khẩu, thị trường Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác lớn nhất của Việt Nam. Trong quý I, xuất khẩu sang thị trường này đạt 7,15 tỷ USD tăng 17%; với EU là 6,89 tỷ USD tăng 14,2%; ASEAN là 4,53 tỷ USD giảm 3,3%; Trung Quốc là 3,54 tỷ USD giảm 3,7%,…

Về nhập khẩu, Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp hàng hóa vào Việt Nam trong quý I, với trị giá là 11,47 tỷ USD, tăng 30,2%. Nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc cũng đạt mức khá cao với 5,56 tỷ USD, tăng 18%, tiếp theo là ASEAN với 5,92 tỷ USD tăng 11,7%...

Hải Anh