hàng hóa

Doanh thu bán lẻ mặt hàng lương thực, thực phẩm giảm trong tháng 3. Ảnh: HT

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Ba ước tính đạt 253,5 nghìn tỷ đồng, giảm 6,4% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế Nhà nước đạt 28,4 nghìn tỷ đồng, giảm 2,3% và tăng 1,8%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 216,6 nghìn tỷ đồng, giảm 7,2% và tăng 10,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,5 nghìn tỷ đồng, giảm 0,3% và tăng 11,3%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng đạt 195,9 nghìn tỷ đồng, giảm 5,1% so với tháng trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Do tháng Ba là tháng sau Tết nên doanh thu một số ngành hàng giảm so với tháng trước: Lương thực, thực phẩm; đồ dùng, dụng cụ gia đình; phương tiện đi lại; vật phẩm văn hoá giáo dục; hàng may mặc.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng Ba đạt 26,3 nghìn tỷ đồng, giảm 17,3% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm mạnh so với tháng trước: Điện Biên; Gia Lai; Hậu Giang; Bình Định ...

Doanh thu du lịch lữ hành trong tháng đạt 2 nghìn tỷ đồng, giảm 7,9% so với tháng trước và giảm 29,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 3 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 790,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 9,2% (cao hơn mức tăng 5,1% của cùng kỳ năm 2014).

Trung Ninh