dau khi

3 tháng đầu năm 2021, sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 2,7 triệu tấn. Ảnh: TL

Trong đó, khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 0,7 tỷ m3, giảm 14,3%; khí hóa lỏng ước đạt 82,5 nghìn tấn, tăng 21,4% so với cùng kỳ.

Như vậy, tính chung 3 tháng đầu năm 2021, sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 2,7 triệu tấn, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2020; khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 2 tỷ m3, giảm 16,1%; khí hóa lỏng ước đạt 228,4 nghìn tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Được biết, ngay từ đầu năm các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nhanh chóng bám sát diễn biến giá dầu thô trong năm 2021, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định, tận dụng được cơ hội thị trường, hoàn thành tốt kế hoạch quý I/2021, đóng góp tích cực cho kết quả chung của tập đoàn./.

Tố Uyên