Tham dự hội nghị còn có đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ chuyên trách các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính; các bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; đại diện Công đoàn Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021
Đảng ủy Bộ Tài chính tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Hữu Thân đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, với sự tập trung, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm của cả Đảng bộ, cán bộ, đảng viên ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ tài chính – ngân sách.

“Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính đã

Đảng bộ Bộ Tài chính hiện có 52 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó có 17 đảng bộ cơ sở và đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở; 1 đảng bộ bộ phận; 13 chi bộ cơ sở; 21 chi bộ trực thuộc; ở các đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận trực thuộc có 278 chi bộ trực thuộc.

Trong Đảng bộ có nhiều tổ chức đảng hoạt động ở các loại hình như hành chính (29 đảng bộ, chi bộ); đơn vị sự nghiệp (6 đảng bộ, chi bộ); doanh nghiệp Nhà nước (5 đảng bộ, chi bộ); doanh nghiệp cổ phần (6 chi bộ); công ty trách nhiệm hữu hạn (5 đảng bộ, chi bộ); hiệp hội nghề nghiệp (1 chi bộ). Tính đến ngày 27/12/2020 toàn Đảng bộ hiện có trên 5.000 đảng viên.

phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính luôn bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Quốc hội kịp thời chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ." - đồng chí Nguyễn Hữu Thân phát biểu.

Đề cập tới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đồng chí Nguyễn Hữu Thân cho biết, Đảng ủy Bộ Tài chính luôn xác định công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến quán triệt các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm nên trong năm 2021 công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt được quan tâm đẩy mạnh.

Trong năm 2021, Đảng ủy Bộ Tài chính và các cấp ủy đảng trực thuộc đã lãnh đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tính chung, đã tổ chức được 11 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với 4.468 đảng viên (đạt 92%); số đảng viên chưa có điều kiện học (8%) được các tổ chức đảng quán triệt tại các hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến các văn bản rất quan trọng của Trung ương như: Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn quan trọng của Đảng và đất nước đáp ứng yêu cầu hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” và xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; thực hiện công tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức của đảng viên.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Thân, trong năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát đã thực hiện đúng Chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; đã thành lập đoàn và thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 7 tổ chức đảng trực thuộc; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 4 tổ chức đảng trực thuộc; các tổ chức đảng trực thuộc đã tổ chức kiểm tra đối với 30 tổ chức đảng và 256 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 26 tổ chức đảng và 389 đảng viên. Kết quả, các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản đã chấp hành đúng Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Hữu Thân, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm, thực hiện thực chất; trong năm Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài chính Khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; chỉ thị về lãnh đạo tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính - đồng chí Trần Huy Trường đã báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo của hội nghị.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm bày tỏ phấn khởi với kết quả mà Đảng ủy Bộ Tài chính đã đạt được trong năm 2021; đồng thời thống nhất cao với báo cáo công tác đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Bộ Tài chính, cũng như những ý kiến tâm huyết của các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Lâm cũng nhất trí với chương trình công tác năm 2022 do Đảng ủy Bộ Tài chính đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh một số điểm cần tập trung thực hiện, bao gồm: Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên bám sát vào nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là "3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá về xây dựng đảng"; các nghị quyết, quy định của Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tài chính, của ngành Tài chính,... để tiếp tục tham mưu, triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác về xây dựng đảng, cũng như nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Thay mặt toàn thể hội nghị, đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đã tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan trung ương.

Bí thư Đảng ủy Tạ Anh Tuấn đã biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ, cũng như vai trò của Đảng ủy Bộ Tài chính. Đối với nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Tạ Anh Tuấn đề nghị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Bộ Tài chính phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022.

"Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Tài chính, cũng như của Đảng bộ Bộ Tài chính" - đồng chí Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Về công tác xây dựng đảng, đồng chí Tạ Anh Tuấn đề nghị, từng bước kiện toàn lại tổ chức đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính; tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có kết quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, đồng chí Tạ Anh Tuấn đề nghị, tăng cường thanh tra, kiểm tra; xây dựng hướng dẫn công tác quy hoạch, kiện toàn bổ sung nhân sự cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính để thực hiện thống nhất trong Đảng bộ Bộ Tài chính; thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị và cho ý kiến về công tác cán bộ đảm bảo thời gian và đúng quy định; sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc; quy chế phối hợp, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ để thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối.

Thành lập Ban Chỉ đạo 35 và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Bộ Tài chính, tham mưu các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; cũng như tiếp tục kiện toàn nhân sự của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính, một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc có thay đổi về nhân sự, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.../.