Doanh thu và lợi nhuận của SABECO đều tăng

Theo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2022 vừa công bố, SABECO ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ cả năm 2022 lên tới gần 35 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng gần 33% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 5.500 tỷ đồng, tăng trưởng rất mạnh đạt gần 40% so với năm trước.

SABECO kinh doanh tăng trưởng, cổ phiếu SAB đón đầu cơ hội thị trường mới
Lợi nhuận của SABECO đã tăng trưởng cao hơn giai đoạn trước khi xảy ra dịch Covid-19. Ảnh: T.L
SAB: Một trong những cổ phiếu “điểm sáng” nâng đỡ thị trường

Một trong những điểm đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh của SABECO trong năm 2022 là việc doanh nghiệp này đã có được sự tiết giảm khá tốt giá đầu vào, với giá vốn hàng bán trong năm 2022 chỉ tăng 29%, thấp hơn so với tốc độ tăng doanh thu. Nhờ yếu tố này, lợi nhuận gộp trong năm 2022 đã có tốc độ tăng trưởng lên tới hơn 40%, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, giá trị tuyệt đối năm 2022 đạt 10.771 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế vượt hơn 20% kế hoạch

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi đầu năm 2022, SABECO đặt mục tiêu lợi sau thuế là 4.390 tỷ đồng. Sau khi trích các quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển, quỹ công tác xã hội, công ty dự kiến chia cổ tức 35%. Với kết quả lợi nhuận thực tế đạt được, lợi nhuận sau thuế của SABECO đã vượt hơn 20% so với kế hoạch.

Trong năm 2022, công ty cũng vẫn tiếp tục duy trì doanh thu hoạt động tài chính khá cao với mức 1.091 tỷ đồng. Theo đó, một số khoản chi phí cơ bản như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp… tuy có tăng trong năm 2022, nhưng công ty vẫn đạt được lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lên tới 6.830 tỷ đồng, tăng tới 43% so với năm trước, qua đó đóng góp vào tăng trưởng tốt của kết quả lợi nhuận ròng cả năm.

Kết quả tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của SABECO trong năm 2022 một phần nhờ nền so sánh thấp của năm 2021 do năm trước có giai đoạn hoạt động kinh doanh gián đoạn do giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, đây cũng vẫn là một bước tiến khá vững chắc của SABECO bởi lợi nhuận vẫn có tăng trưởng cao hơn giai đoạn chưa xảy ra dịch Covid-19.

Nhìn lại các số liệu kinh doanh năm 2019 (năm trước dịch), SABECO đạt doanh thu thuần 37.899 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 5.370 tỷ đồng. Theo đó, doanh thu thuần năm 2022 thấp hơn năm 2019, nhưng lợi nhuận ròng đã tăng cao hơn năm 2019. Các con số so sánh này cũng một phần cho thấy sự quản lý chi phí của công ty năm 2022 đã đạt hiệu quả tốt hơn, thể hiện ở việc biên lợi nhuận được cải thiện tốt hơn.

Sẵn sàng cho giai đoạn phục hồi

Hoạt động kinh doanh và đặc biệt là lợi nhuận của SABECO tăng trưởng tốt, ngoài yếu tố nội tại trong quản trị của công ty còn có những tín hiệu tích cực từ thị trường và đây cũng sẽ là tiềm năng lớn cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

SABECO kinh doanh tăng trưởng, cổ phiếu SAB đón đầu cơ hội thị trường mới

Thị trường hàng hóa tiêu dùng đang có sự phát triển tốt. Ảnh: T.L

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2023 đạt 544,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo thăm dò thị trường mới đây, Công ty Deloitte đưa ra ba xu hướng trong lĩnh vực tiêu dùng là: Sự phục hồi trong niềm tin của người tiêu dùng; sự tái cân bằng trong các ưu tiên của người tiêu dùng và sự đổi mới trong bối cảnh của ngành bán lẻ. Trong đó, việc Việt Nam kiểm soát dịch Covid-19 thành công chính là yếu tố giúp niềm tin của người tiêu dung phục hồi nhanh chóng.

Các giải pháp tiết giảm chi phí đã thể hiện hiệu quả trong kinh doanh

Trong nội dung giải trình về kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV và năm 2022, SABECO cho biết, trong năm 2022, kết quả kinh doanh đã được cải thiện và cao hơn năm ngoái khi cả nước đã thoát khỏi tình trạng ngừng hoạt động. Nhiều chương trình hỗ trợ bán hàng, cũng như các chương trình tiếp thị đã giúp thúc đẩy các hoạt động bán hàng cho các nhãn hàng. Công ty cũng đã nâng cao hiệu quả sản xuất và thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, giúp giảm thiểu tác động của chi phí đầu vào cao hơn.

Với cục diện duy trì được tỷ lệ lợi nhuận vững chắc và vượt qua giai đoạn khó khăn thời kỳ dịch bệnh, cùng với tiềm năng thị trường đang mở rộng, cổ phiếu SAB của SABECO vẫn luôn là một trong những cổ phiếu được giới đầu tư đánh giá vừa có tính phòng thủ tốt, vừa có khả năng bứt phá khi các cơ hội chung của thị trường quay trở lại.

Diễn biến thị giá cổ phiếu SAB trong 6 tháng qua vẫn giữ nhịp quanh mức từ khoảng trên 170.000 đồng/cổ phiếu đến trên 180 đồng/cổ phiếu và đang có những tín hiệu tăng điểm trong giai đoạn gần đây. Đặc biệt, cổ phiếu SAB đã tăng điểm khá ấn tượng trong vòng khoảng hơn 1 tháng qua, từ mốc khoảng 172.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 1/2023 lên vượt qua mốc 190 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 2/2022./.