Vị thế đã vững vàng

Theo kế hoạch, SABECO sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 25/4/2024. Mùa họp Đại hội năm nay của doanh nghiệp ngành nước giải khát này là sự kiện được các cổ đông mong đợi vì đây là thời điểm để doanh nghiệp và cổ đông cùng ngồi và nhìn lại chặng đường đã qua và tầm nhìn phía trước.

Nhìn lại giai đoạn vừa đi qua, năm 2023 khép lại với một giai đoạn nền kinh tế đối diện với nhiều khó khăn thách thức với cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh khó khăn này, những thành quả mà doanh nghiệp thực hiện được càng đáng được trân trọng hơn.

Năm 2023, SABECO đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 30.707 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4.255 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty vẫn có được tỷ suất lãi cơ bản trên cổ phiếu ở mức cao, với 3.132 đồng/1 cổ phiếu.

Vốn chủ sở hữu của công ty vẫn tiếp tục được tích lũy và gia tăng trong năm qua, từ 24.591 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022 lên mức 25.481 tỷ đồng vào cuối năm 2023.

SABECO tự tin trước mùa họp Đại hội đồng cổ đông
SABECO tự tin trước mùa họp Đại hội đồng cổ đông. Ảnh: T.L

Với kết quả kinh doanh duy trì bền bỉ qua nhiều năm cùng với nguồn lực tài chính ổn định vững vàng, SABECO vẫn giữ vững hình ảnh là một trong những doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức cao cho cổ đông. Lần trả cổ tức gần đây nhất được thực hiện tháng 2/2024, với mức chi trả cổ tức 15% mệnh giá cổ phiếu (tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Nguồn chi trả cổ tức của SABECO lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty. Theo số liệu tài chính đến cuối năm 2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của SABECO lên tới hơn 10,2 nghìn tỷ đồng và đây là một trong những con số chứng tỏ sức mạnh tài chính hùng hậu của doanh nghiệp này.

Vượt qua thách thức, đón bắt thời cơ

Năm 2024, nền kinh tế vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn thách thức, nhưng trong thách thức đó vẫn đan xen những cơ hội mới và với những kinh nghiệm đã qua, SABECO đã sẵn sàng tâm thế để vượt qua thách thức, đón bắt các cơ hội mới.

Về những khó khăn thách thức, năm 2024, kinh tế thế giới dự được giới chuyên gia dự báo tiếp tục khó khăn dưới tác động của điều kiện tài chính thắt chặt, xung đột địa chính trị, rủi ro tài chính gia tăng. Lạm phát toàn cầu dự kiến tiếp tục xu hướng chậm lại, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu tại nhiều nước trong bối cảnh rủi ro các cuộc khủng hoảng năng lượng, lương thực, thực phẩm do tác động của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn…

Tăng trưởng kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt với các thách thức khi cầu thế giới dự kiến vẫn tăng thấp, tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 được nhiều tổ chức quốc tế dự báo thấp hơn 2023, tác động đến hoạt động thương mại, đầu tư và các ngành sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo…

Mặc dù vậy, SABECO với vị thế là một doanh nghiệp giàu truyền thống, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án kinh doanh đa dạng… đang có những tâm thế mới để biến thách thức thành cơ hội bứt phá trên chặng đua mới.

Trong nhiều năm qua, SABECO đã thực hiện hiệu quả các giải pháp kiểm soát chi phí đầu vào, cải tiến chất lượng và mẫu mã sản phẩm phong phú phù với nhu cầu đa đạng của nhiều đối tượng khách hàng. Đồng thời, công ty cũng thực hiện cải tổ hiệu quả quy trình kinh doanh, sản xuất.

Bên cạnh đó, SABECO cũng thực hiện tăng cường giám sát, hướng dẫn các chương trình bán hàng để tăng hiệu quả và đảm bảo tính thống nhất trong toàn bộ hệ thống nhằm đạt được kế hoạch bán hàng đã đề ra.

Các nhóm giải pháp nền tảng đã được thực hiện kiên trì và hiệu quả đã tạo SABECO sự tự tin vững bước trong giai đoạn mới:

- Các giải pháp kiểm soát chi phí đầu vào

- Các sáng kiến về tiếp thị và bán hàng

- Những cải tiến về sản phẩm

- Chuyển đổi trong quá trình kinh doanh, sản xuất và chuỗi cung ứng