Cụ thể, Doanh nghiệp tư nhân Sách Thành Nghĩa đã phát hành nhiều xuất bản phẩm không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp như: "New Headway English Course - Pre Intermediate" (Liz anh John Soars), "Mastering English Grammar" (S.H. Burtin), "Basic Marketing - Marketing căn bản" (Vũ Thế Phú)...

Bên cạnh đó, theo quyết định của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Doanh nghiệp tư nhân Sách Thành Nghĩa còn phát hành hai xuất bản phẩm đã có quyết định thu hồi: "Từ điển tiếng Việt - Giải nghĩa từ ngữ và mở rộng vốn từ dành cho học sinh lớp 5" và "Từ điển tiếng Việt" (Cẩm Nhung, Quang Khang). Ngoài ra, đơn vị này còn phát hành xuất bản phẩm "Huyền thoại với lời ru" đã có quyết định đình chỉ phát hành.

Với những lỗi vi phạm trên, tổng mức phạt đối với Doanh nghiệp tư nhân Sách Thành Nghĩa là 202 triệu đồng.

Ngoài ra, quyết định nêu rõ, bên cạnh việc xử phạt hành chính, doanh nghiệp tư nhân Sách Thành Nghĩa phải thu hồi và tiêu hủy các bản sách vi phạm, phải nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt./.

Hồng Quyên