Nội Bài - Lào Cai

6/8 gói thầu đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Theo VEC, gói thầu xây lắp A3 đi qua TP. Việt Trì, huyện Phù Ninh, huyện Lâm Thao, thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba và huyện Cẩm Khê thuộc tỉnh Phú Thọ do nhà thầu POSCO E&C thi công với giá trị xây lắp gói thầu là hơn 2.385,9 tỷ đồng, được khởi công từ ngày 4/1/2010.

Đến nay, đoạn tuyến trên từ nút giao IC8 (Km 54+640) đến nút giao IC10 (Km 79+500) đã cơ bản hoàn thành đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác tạm.

Việc thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác tạm thời đoạn tuyến trên sẽ giúp tăng nguồn thu cho VEC, giảm áp lực về hoàn vốn và áp lực lưu thông các phương tiện qua Quốc lộ 2, Quốc lộ 32C ... Đây cũng là gói thầu thứ 6 trên tổng số 8 gói thầu của dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã được thông xe, tương ứng với gần 175 km/245 km đường.

Tin và ảnh: Trí Dũng