Dự kiến, công ty sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng là 7/9/2021, thời gian thực hiện gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 15/9/2021. Thời gian chốt nhận phiếu ý kiến từ cổ đông là trước 16h ngày 24/9/2021.

Việc đổi tên công ty được doanh nghiệp này thực hiện sau khi trải qua hoạt động kinh doanh quý II và nửa đầu năm 2021 không được thuận lợi cho lắm.

Nửa đầu năm năm 2021, MCG đạt doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 91 tỷ đồng, tăng khá mạnh so với mức hơn 43 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp nửa đầu năm âm hơn 15,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty vẫn có lãi.

Lý do chính khiến cho doanh thu tăng mạnh, nhưng lợi nhuận giảm là do giá vốn hàng bán trong kỳ nửa đầu năm 2021 tăng rất mạnh. Điều này khiến cho lợi nhuận gộp của công ty đã bị âm hơn 6,6 tỷ đồng.

MCG hiện có vốn chủ sở hữu là 224 tỷ đồng, tổng tài sản là 978 tỷ đồng. Giá trị tài sản ngắn hạn là 657 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 321 tỷ đồng.

Hiện nay, MCG đang có 3 công ty con. Đó là Công ty cổ phần Bất động sản MECO, Công ty cổ phần Khoáng sản MECO và Công ty cổ phần cơ khí Văn Lâm./.

Chí Tín