Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công bao gồm: cơ sở dữ liệu về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng; cơ sở dữ liệu về tài sản công tại doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu về tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; cơ sở dữ liệu về đất đai; cơ sở dữ liệu về tài nguyên.

Sẽ nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công trong thời gian tới
Sẽ nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công trong thời gian tới. Ảnh TL

Tính đến hết tháng 9 vừa qua, cơ sở dữ liệu này đã cập nhật thông tin của 6 loại tài sản gồm: đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô các loại; tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản; công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tổng nguyên giá tài sản công đã cập nhật tại cơ sở dữ liệu là 6.060.496,51 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công đã tổng hợp được thông tin về tài sản công của 555.808 đơn vị, chiếm 99% các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (chưa bao gồm tài sản tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài).

Theo đánh giá từ Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công vẫn chưa bao quát hết các loại tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (ước tính mới chỉ phản ánh được trên 5% tổng tài sản công). Do đó đã hạn chế trong việc cung cấp số liệu để nghiên cứu, đánh giá, xây dựng chính sách quản lý, đặt biệt là với tư cách "nguồn lực" tài chính. Cơ sở dữ liệu của các tổ chức chuyên ngành chưa kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước; nhất là chưa kết nối được với cơ sở dữ liệu về đất đai, tài sản hạ tầng, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, tài sản dự trữ nhà nước… Thông tin trong cơ sở dữ liệu có lúc chưa đảm bảo tính kịp thời theo quy định của Nhà nước; tiến độ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu.

Nguyên nhân của những tồn tại được chỉ ra là do một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, quản lý, hạch toán và kê khai đăng ký biến động về tài sản nhà nước vào cơ sở dữ liệu; hệ thống bộ máy tổ chức và cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công còn mỏng, kiêm nhiệm dẫn đến chưa đủ mạnh để triển khai đầy đủ công tác quản lý. Đặc biệt, các cán bộ làm công tác quản trị phần mềm có sự thay đổi nên đã ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng số liệu cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Do đó, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới đây, đơn vị tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương cập nhật, chuẩn hóa, chỉnh lý thông tin trong cơ sở dữ liệu, bảo đảm vận hành thông suốt, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin phục vụ công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công và nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo hướng mở rộng Phần mềm quản lý đăng ký tài sản để quản lý cả các tài sản khác đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định, đảm bảo cơ sở dữ liệu quốc gia có đầy đủ thông tin về tài sản công. Thời gian dự kiến thực hiện vào khoảng năm 2021-2022.

Cục Quản lý công sản cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, thí điểm xây dựng Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công theo hình thức đối tác công tư (PPP) để thực hiện các giao dịch về tài sản công trực tuyến, bảo đảm cải cách hành chính, công khai, minh bạch./.