Bộ NN&PTNT cho biết đang triển khai thực hiện lập quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng CNC để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2013.

Trong đó, dự kiến quy hoạch thành lập 12 khu nông nghiệp ứng dụng CNC tại các tỉnh, thành phố: Sơn La (200ha), Thái Nguyên (300ha), Hải Phòng (200ha), Nam Định (200ha), Nghệ An (200ha), Quảng Ngãi (190ha), Phú Yên (400ha), Ninh Thuận (150ha), Lâm Đồng (220 ha), Bình Dương (412ha), Hậu Giang (415ha), Cần Thơ (200ha). Các khu nông nghiệp ứng dụng CNC có chức năng thực hiện hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển CNC vào lĩnh vực nông nghiệp.

Trên thực tế đã có 2 khu nông nghiệp ứng dụng CNC được thành lập được. Đó là Khu nông nghiệp CNC TP.HCM, do UBND TP.HCM thành lập trên diện tích gần 90ha và bước đầu đã đi vào hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất rau, hoa...

Tiếp đến là Khu nông nghiệp ứng dụng CNC Hậu Giang, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trên diện tích 5.200ha, trong đó khu vực trung tâm khoảng 415ha. Khu nông nghiệp ứng dụng CNC Hậu Giang là nơi nghiên cứu thử nghiệm, trình diễn và sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC, tập trung vào các đối tượng chủ yếu, như: lúa, cây ăn quả, chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thủy sản./.

Khánh Linh