xay dung

Nội dung thanh tra sẽ tập trung vào các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Ảnh: TL

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra tại Bộ Y tế. Nội dung thanh tra là việc chấp hành pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009 – 2013” theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với việc thanh tra tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ tiến hành thanh tra nội dung trên tại một số bộ ngành liên quan như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; UBND các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Ninh Bình, Hòa Bình, Đà Nẵng; các chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp thiết bị và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời kỳ thanh tra là từ năm 2009 đến tháng 12/2013, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên./.

Trung Ninh