bot

Sẽ xử phạt ôtô dừng, đỗ quá 5 phút ở trạm phí BOT từ ngày 25/1

Trường hợp đơn vị nào hoàn thành trước thời hạn trên, có thể xử phạt ngay sau khi biển được cắm.

Theo đó, các Cục Quản lý đường bộ khu vực, các Sở Giao thông Vận tải trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện. Tổng cục Đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư bổ sung các camera ở khu vực trạm, thu thập số liệu, trích xuất các file dữ liệu hình ảnh, thống kê các tình huống cố tình gây rối, kích động mất trật tự an toàn giao thông, gửi về Tổng cục để gửi Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân các tỉnh xử lý.

Trước mắt, các nhà đầu tư gửi các thông tin đã thu thập trước đó xảy ra ở trạm gửi về Tổng cục Đường bộ trước ngày 25/1 tới.

Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh tăng cường Thanh tra phối hợp với các lực lượng chức năng như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự cùng với nhà đầu tư hướng dẫn, điều tiết giao thông và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Về bảo đảm an ninh trật tự, chống ùn tắc giao thông, gây mất trật tự công cộng tại các Trạm thu giá BOT, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 18/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí BOT.

Công an các tỉnh, thành phố có trạm thu phí BOT phải chủ động nắm chắc tình hình có liên quan để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động cả hệ thống chính trị, người dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, duy trì trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trạm thu phí BOT phức tạp cần chủ động nắm chắc tình hình, dự báo các tình huống phức tạp xảy ra; chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, duy trì trật tự, an toàn giao thông tại các trạm thu phí BOT. Khi xảy ra tình huống phức tạp phải tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm theo “4 tại chỗ,” không để kéo dài, diễn biến phức tạp, tạo thành “điểm nóng” về an ninh trật tự./.

Theo TTXVN