Thứ năm 06/10/2022 06:59 | Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 24°C
Ninh Bình 24°C
Quảng Ninh 24°C
Thừa Thiên Huế 25°C
TP Hồ Chí Minh 25°C
Đà Nẵng 25°C
VNI: 1,104.26 - 26.12 (2.42%)
KL: 451,939,674 (CP) GT: 9,414,919 (tỷ)
303 54 56 Đóng cửa
VN30: 1,117.38 - 19.66 (1.79%)
KL: 114,403,700 (CP) GT: 3,107,976 (tỷ)
27 2 1 Đóng cửa
HNX: 242.12 - 6.51 (2.76%)
KL: 52,929,944 (CP) GT: 960,000 (tỷ)
147 184 42 Đóng cửa
HN30: 408.19 - 16.32 (4.16%)
KL: 31,551,000 (CP) GT: 648,610 (tỷ)
19 3 0 Đóng cửa
UPCOM: 83.79 - 1.41 (1.71%)
KL: 27,348,729 (CP) GT: 423,033 (tỷ)
217 670 108 Đóng cửa

Mới nhất | Đọc nhiều

Nestlé Việt Nam sát cánh cùng các tỉnh, thành phố phía Nam phòng chống dịch