SHB không cấp tín dụng cho khách hàng tham gia đấu giá, trúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm
SHB khẳng định không cấp tín dụng cho các khách hàng để tham gia đấu giá/trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở Thủ Thiêm.

SHB cho biết, mới đây, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước đã gửi văn bản yêu cầu một số ngân hàng rà soát và báo cáo hoạt động cho vay, bảo lãnh dự thầu đối với các khách hàng tham gia/trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh.

Ngay sau đó, SHB đã có văn bản báo cáo Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước và khẳng định: SHB không cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, đầu tư trái phiếu…) cho việc tham gia đấu giá các dự án tại Thủ Thiêm.