túi tự hủy

Loại túi tự hủy nói trên được Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận thân thiện với môi trường số 02/CN-TCMT vào ngày 6/11/2012. Loại túi này đáp ứng được những yêu cầu cơ bản như: Tính năng tự hủy sinh học, tức là sản phẩm cuối cùng của túi là CO2 và H2O; độ bền, dai đáp ứng được nhu cầu đựng hàng hoá trong thực tế; giá thành hợp lý.

Sản phẩm làm từ một loại nguyên liệu nhựa mới có chứa chất tự hủy sinh học. Sau khi được chôn xuống môi trường đất tự nhiên, quá trình phân hủy túi xảy ra theo 2 giai đoạn:

Quá trình phân hủy của thành phần tinh bột: Trong khoảng 7 tuần đầu, dưới tác dụng của độ ẩm và các vi sinh vật trong đất, thành phần tinh bột sẽ bị phân hủy gần như hoàn toàn làm cho phần nhựa PE vốn có trọng lượng phân tử lớn và có tính kị nước trở nên ưa nước hơn và trọng lượng phân tử cũng sẽ nhỏ hơn do bị giảm cấp.

Quá trình phân hủy sinh học của nhựa PE: dưới tác dụng của các enzim và vi sinh vật được sản sinh ra trong quá trình phân hủy tinh bột, phần PE còn lại sẽ bị phân hủy hoàn toàn thành CO2, H2O và các sinh khối có lợi cho môi trường.

Trong vòng 2 năm, túi sẽ phân hủy được khoảng 60% khối lượng (đáp ứng tiêu chí túi PE thân thiện môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và bị phân hủy hoàn toàn sau thời gian 5 năm./.

Hoàng Lâm