Số tiền này là đóng góp, ủng hộ, tài trợ của 332.578 tổ chức, cá nhân trong cả nước.

Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 cũng cho biết, tính đến 17h ngày hôm nay, quỹ đã tiếp nhận cam kết tài trợ của các tổ chức nhưng chưa chuyển tiền vào quỹ với số tiền trên 1.953 tỷ đồng.

Hiện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông quân đội Viettel vẫn là 2 đơn vị cam kết tài trợ với số tiền rất lớn, lần lượt là 1.016 tỷ đồng và 450 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều tổ chức, đơn vị cam kết tài trợ cho quỹ từ 1 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng nhưng chưa chuyển đến quỹ./.

Vân Hà