Theo Bộ Y tế, việc ban hành thông tư là tạo cơ sở pháp lý để TYT xã, phường, thị trấn có thể cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu nhất trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe nhân dân sử dụng nguồn NSNN. Thông tư được ban hành sẽ thể hiện tính ưu việt của chế độ, sự quan tâm của Đảng và các cấp chính quyền đến sức khỏe của người dân.

Sớm ban hành cơ chế cho chăm sóc sức khỏe ban đầu do ngân sách nhà nước chi trả
Bộ Y tế sẽ sớm ban hành cơ chế thuận lợi cho chăm sóc sức khỏe ban đầu do ngân sách nhà nước chi trả. Ảnh: TL.

Tại thông tư này đã đưa ra hướng dẫn các TYT về chuyên môn, kỹ thuật của 37 gói dịch vụ thuộc 15 nhóm gồm: nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em; nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ; nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật; nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền;

Nhóm dịch vụ phòng chống bệnh không lây nhiễm; nhóm dịch vụ phòng chống bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS; nhóm dịch vụ xác định tình trạng nghiện ma túy; nhóm dịch vụ tiêm chủng; nhóm dịch vụ về dinh dưỡng; nhóm dịch vụ bảo đảm an toàn thực phẩm; nhóm dịch vụ về sức khỏe môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, sức khỏe lao động; nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi kết hôn, dân số và kế hoạch hóa gia đình; nhóm dịch vụ về truyền thông y tế - dân số; nhóm dịch vụ về ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ vào đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội, tổ chức mạng lưới của hệ thống y tế cơ sở, cơ cấu tổ chức, nhân lực của TYT xã, phường và mô hình bệnh tật, các địa phương sẽ xây dựng lộ trình triển khai các dịch vụ. Các cơ quan chức năng tuyến trên chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật và chỉ đạo tuyến để các TYT có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Địa phương chịu trách nhiệm rà soát, xác định trọng tâm ưu tiên trên địa bàn và bố trí kinh phí, tạo điều kiện để các TYT hoàn thành nhiệm vụ. Việc TYT cung cấp các dịch vụ có chất lượng, hiệu quả sẽ góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên khi người dân đã được chăm sóc và phòng bệnh, được tư vấn và nâng cao sức khỏe ngay tại cơ sở.

Bộ Y tế cho hay, để ban hành thông tư này, bộ này đã tổ chức khảo sát, đánh giá tác động của chính sách; tổ chức nhiều hội thảo, cuộc họp tham vấn các bộ, ngành và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, sở y tế, trung tâm y tế cấp huyện, các TYT xã, phường; đăng tải trên Cổng thông tin của Chính phủ và Bộ Y tế để xin ý kiến rộng rãi của người dân và các đối tượng chịu tác động của thông tư.