Theo kế hoạch, số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán là 200 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được công ty thực hiện nhận chuyển nhượng một doanh nghiệp khác.

SPI: Huy động 200 tỷ đồng mua cổ phiếu doanh nghiệp khác
SPI huy động 200 tỷ mua cổ phiếu doanh nghiệp khác
CDP: ‘Kỳ tích’ nợ phải trả gấp hơn 8 lần vốn chủ sở hữu Bê bối nợ của Evergrande ảnh hưởng trái phiếu và cổ phiếu các công ty bất động sản Cổ phiếu TTF tiếp tục bị kiểm soát, có nguy cơ hủy niêm yết

Số cổ phiếu nhận chuyển nhượng là gần 15,4 triệu cổ phần, tương đương 26,53% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cam Ranh Riviera Resort.

Thời gian dự kiến giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán là quý IV/2021, sau khi công ty hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không như dự kiến, hội đồng quản trị sẽ tìm kiếm nguồn vốn khác để thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nêu trên.

Một phương án dự phòng khác có thể thực hiện là giảm số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng theo số tiền thu được từ đợt chào bán để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Quy mô vốn huy động đợt này nếu hoàn thành theo đúng kế hoạch, vốn chủ sở hữu của công ty sẽ tăng lên hơn 360 tỷ đồng, gấp khoảng 2,25 lần so với vốn chủ sở hữu hiện tại của công ty.

Công ty cổ phần Spiral Galaxy là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác quặng kim loại màu, khai thác các loại khoáng sản, dịch vụ khoan nổ mìn, khai thác đá, sản xuất đá xẻ và hoàn thiện đá xẻ.

Tổng tài sản của công ty tại thời điểm cuối tháng 9 là hơn 179 tỷ đồng, trong đó giá trị còn lại của tài sản cố định chỉ có khoảng 8,7 triệu đồng.

Tài sản có giá trị lớn nhất của công ty là hơn 70 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.