Nguyên nhân HNX đưa ra là do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của công ty này. Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, BII ghi nhận lỗ 118,3 tỷ đồng và cổ đông công ty mẹ cũng lỗ hơn 108 tỷ đồng. BII cho biết lợi nhuận sau thuế năm 2022 âm là do công ty không có khoản lợi nhuận nào đáng kể từ việc kinh doanh, đồng thời do trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, đẫn đến khoản lỗ tại công ty mẹ (âm 93 tỷ đồng). Ngoài ra, các khoản lỗ của các công ty con cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động kinh doanh trên BCTC hợp nhất của công ty.

Thêm hai cổ phiếu đối mặt với khả năng bị huỷ niêm yết trên HNX
Ảnh minh họa

Phía đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến vì chưa thu thập đủ thư xác nhận bằng hình thức phúc đáp trực tiếp về số dư các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, trả trước người bán, phải thu ngắn hạn khác, phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Tương tự, cổ phiếu VTL của Công ty cổ phần Vang Thăng Long có khả năng bị hủy bỏ niêm yết theo quy định, do tổng số lỗ lũy kế vưọt quá số vốn điều lệ thực góp và vốn chủ sở hữu âm tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Theo đó, HNX sẽ xem xét hủy niêm yết BII và VTL theo quy định, đồng thời yêu cầu hai công ty có văn bản giải trình và phản hồi về vấn đề trên trong 5 ngày kể từ ngày ra thông báo.

Trước đó, HNX cũng đã có thông báo cổ phiếu L35 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, LM7 của Công ty cổ phần Lilama 7 và cổ phiếu SDT của Công ty cổ phần Sông Đà 10 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục./.