Theo số liệu từ SSI, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý III/2021 đạt lần lượt 1.846,3 tỷ đồng và 830,8 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận tổng doanh thu 5.091,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.062,6 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 53,3% và 91,8% so với cùng kỳ năm 2020.

SSI dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng năm 2021 đạt khoảng 2.100 tỷ đồng. Với kết quả này, sau 9 tháng hoạt động SSI đã hoàn thành vượt 12% kế hoạch lợi nhuận năm 2021. Các lĩnh vực kinh doanh đều ghi nhận kết quả kinh doanh tốt, trong đó dịch vụ chứng khoán, nguồn vốn và kinh doanh tài chính và đầu tư là các lĩnh vực có đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu của công ty.

SSI: Lợi nhuận 9 tháng dự kiến vượt 12% kế hoạch cả năm
SSI dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng năm 2021 đạt khoảng 2.100 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch cả năm.

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 667,4 tỷ đồng trong quý III, tăng trưởng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng tài khoản mở mới tại SSI trong quý tăng trưởng 17,4% so với quý trước và tăng 323% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng dẫn đầu thị trường về mảng cho vay ký quỹ, với dư nợ cuối quý đạt mức kỷ lục 18.100 tỷ đồng. Doanh thu từ mảng cho vay và phải thu đạt 431,6 tỷ đồng, tăng trưởng 268% so với quý III/2020.

SSI tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng đầu tư, khi doanh thu từ dịch vụ này trong quý tăng trưởng 86,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 32,7 tỷ đồng.

Doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính đạt 248 tỷ đồng, chiếm 13,4% doanh thu công ty. Hoạt động đầu tư ghi nhận 453 tỷ đồng doanh thu, chiếm 24,5% tổng doanh thu và tăng trưởng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong quý III, SSI đã phát hành thành công thêm 16 mã chứng quyền với tổng quy mô 170 triệu đơn vị, dẫn đầu thị trường về khối lượng phát hành và thanh khoản, đặc biệt có những phiên thanh khoản chứng quyền do SSI phát hành chiếm 75% toàn thị trường.

Tại ngày 30/9/2021, SSI có tổng tài sản đạt 47.223,6 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 11.763,5 tỷ đồng./.