ssi

Công ty CP Chứng khoán SSI đạt kết quả kinh doanh năm 2020 ấn tượng. Ảnh minh họa

Trong đó, lợi nhuận hợp nhất trước thuế cả năm 2020 ước đạt khoảng 1.545 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với mức thực tế của năm 2019 và vượt 178% kế hoạch. Tính cả năm, tổng tài sản của SSI tăng thêm 33% lên 35.429 tỷ đồng, trong đó mức vốn chủ sở hữu 9.591 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng nhờ tăng nguồn vốn vay ngân hàng bổ sung cho hoạt động kinh doanh cho vay ký quỹ, kinh doanh trái phiếu và các hoạt động kinh doanh nguồn vốn.

Riêng trong quý IV/2020, hoạt động đầu tư SSI tiếp tục gặt hái thành công khi doanh thu tăng trưởng 130% so với cùng kỳ năm 2019 và lợi nhuận cũng tăng trưởng 278,5%. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn và kinh doanh tài chính cũng tăng trưởng 46%.

Được biết, SSI mới đây đã hoàn tất việc ký kết khoản vay trị giá 85 triệu USD từ nhóm các ngân hàng nước ngoài. Nguồn vốn này sẽ được bổ sung cho các mảng kinh doanh như dịch vụ chứng khoán, kinh doanh giấy tờ có giá nhằm tăng cường sức cạnh tranh về sản phẩm và dịch vụ, hỗ trợ hoạt động cho vay margin với mức lãi suất hợp lý, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận từ các tài sản có độ rủi ro chấp nhận được./.

Đỗ Doãn