xăng dầu

Tại Công văn điều hành số 6384/BTC-QLG phát đi chiều tối ngày 15/5, Bộ Tài chính cho biết, bình quân 30 ngày, từ ngày 15/4/2014 đến 14/5/2014, các DN đầu mối kinh doanh xăng, dầu hiện đang lỗ 215 đồng/lít xăng RON 92; 189 đồng/lít dầu điêzen 0,05S; 167 đồng/lít dầu hỏa và 2 đồng/kg dầu madut.

Sau khi thống nhất với Bộ Công thương, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành.

Đồng thời, tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu. Sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa ở mức: 200 đồng/lít xăng, 180 đồng/lít dầu điêzen và 160 đồng/lít dầu hỏa để bù đắp phần chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành.

Thời điểm sử dụng Quỹ Bình ổn giá áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 15/5.

Hoàng Lâm