Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 37/2014/TT-BCT quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Theo Thông tư này, từ ngày 8/12 tới sẽ tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập từ Lào và Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên thuộc nhóm HS 44.03 và 44.07, theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Đối với các hợp đồng đã ký trước ngày 8/12, thương nhân được tiếp tục làm thủ tục tạm nhập đến hết ngày 31/12/2014.

N.P