hải quan

Cán bộ hải quan kiểm tra tờ khai nhập khẩu thuốc, nguyên liệu thuốc của DN. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan chỉ đạo đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/8/2021, cơ quan hải quan căn cứ kết quả phân luồng kiểm tra và chỉ dẫn kiểm tra trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để xử lý.

Đối với tờ khai hải quan luồng vàng (kiểm tra hồ sơ hàng hóa), cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu nội dung khai hải quan với bộ hồ sơ hải quan, theo quy định tại Nghị định 54/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP) và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan (tại công văn 6068/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2020) về tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu.

Trường hợp đáp ứng quy định nêu trên thì cơ quan hải quan thực hiện thông quan ngay hàng hóa cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không phù hợp hoặc nghi ngờ về tính xác thực của các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan thì chuyển luồng đỏ để kiểm tra thực tế hàng hóa.

Đối với tờ khai hải quan luồng đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa), cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu thực tế hàng hóa với thông tin khai trên tờ khai hải quan và bộ hồ sơ hải quan.

Đồng thời, cơ quan hải quan yêu cầu người khai hải quan xuất trình bản chính: giấy ủy quyền, giấy phép lưu hành sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm sản phẩm để kiểm tra, đối chiếu với bản sao (có xác nhận của doanh nghiệp) nộp kèm bộ hồ sơ nhập khẩu và xử lý theo hướng dẫn (tại công văn 401/TCHQ-GSQL ngày 23/7/2021) của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra hồ sơ các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Đối với các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/8/2021, việc kiểm tra hải quan tiếp tục thực hiện theo thông báo phân luồng trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan (tại công văn 401/TCHQ-GSQL)./.

Ngọc Linh