Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi một số quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Theo đó, từ ngày 1/1/2022, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 2 năm (thay vì 1 năm như hiện hành).

Về xử phạt hành vi cho, bán hóa đơn, nghị định mới sửa đổi theo hướng không xử phạt hành vi cho, bán hóa đơn, theo khoản 2 Điều 22 Nghị định 125/2020/NĐ-CP đối với hành vi đã được quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Về xử phạt hành vi vi phạm về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bổ sung quy định xử phạt với hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định. Mức phạt đối với hành vi này là từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn lên 2 năm
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn sẽ tăng từ 1 năm lên 2 năm. Ảnh minh họa.

Về xử phạt hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn, sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, như sau: Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với một trong các hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập.

Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế; các bên liên quan phải lập biên bản ghi nhận việc mất, cháy, hỏng hóa đơn (so với quy định hiện hành, bổ sung hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế).

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Lưu ý, mức phạt nêu trên áp dụng đối với cá nhân, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm thì bị phạt gấp đôi cá nhân./.