quảng nam

Cán bộ hải quan rà soát tờ khai nhập khẩu phục vụ công tác hậu kiểm. Ảnh: Hải Anh

Tổng cục Hải quan cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành đã thực hiện 588 cuộc hậu kiểm, trong đó có 198 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 390 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan. Kết quả, cơ quan hải quan ra quyết định ấn định thuế và xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm là 672,2 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách 658,2 tỷ đồng.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg và Chỉ thị 02/CT-BTC đầu năm 2020, Tổng cục Hải quan đã tạm dừng kiểm tra sau thông quan để tạo điều kiện cho DN khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong thời gian đó, lực lượng hậu kiểm đã đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích thông tin đối với các chuyên đề: kiểm tra đối với DN có dấu hiệu rủi ro về gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp (phân tích, xác định nhóm hàng DN có rủi ro về xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu đi Mỹ, EU để xây dựng kế hoạch định hướng kiểm tra sau thông quan); kiểm tra trị giá hàng xuất khẩu có thuế (đối với các xuất khẩu tinh quặng, quặng có chứa sắt và TiO2); kiểm tra hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, quá cảnh (rà soát 185 DN xuất nhập khẩu thuộc loại hình tạm nhập tái xuất có dấu hiệu rủi ro).

Kết quả việc thu thập thông tin từ các chuyên đề nêu trên đã và đang được cơ quan hải quan phân tích nhằm phục vụ cho kế hoạch hậu kiểm trong những tháng cuối năm 2020, qua đó góp phần chống gian lận thuế, tăng thu cho ngân sách./.

Ngọc Linh