Nâng cao kiến thức pháp luật thuế cho cán bộ thuế. Ảnh: Đức Minh

Trong năm 2013, ngành Thuế đã tham gia, chủ trì, xây dựng 2 nghị định, 4 quyết định của Thủ tướng và 30 thông tư của Bộ Tài chính và xây dựng nhiều chính sách khác về lĩnh vực thuế. Đây là một năm "bội thu" về chính sách mà ngành Thuế đã hoàn thành tốt, từ đó triển khai đưa những chính sách này vào thực tế", Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Hải khẳng định.

Bà Hải mong muốn, các cán bộ thuế cần nắm bắt chắc các điểm mới của các chính sách thuế mới, qua đó phổ biến, hướng dẫn người nộp thuế tuân thủ tốt pháp luật thuế.

Tại hội nghị, các cán bộ thuế của 30 cục thuế tỉnh, thành phố phía Bắc được cập nhật, giới thiệu và nghe hướng dẫn về các chính sách thuế mới xung quanh 8 chuyên đề, như: Nội dung mới của Thông tư số 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế;

Nội dung mới về khai thuế, tính thuế, hoàn thế và bù trừ tiền thuế; Các hướng dẫn về chính sách thuế và quản lý thuế thu nhập cá nhân; Điểm mới quy định tại Nghị định 129/2013/NĐ-CP và Thông tư 166/2013/TT-BTC về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế;

Các chuyên đề về công tác quản lý nợ thuế; khai thuế đối với hoạt động thủy điện, dầu khí; ủy nhiệm thu thuế; kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quản lý rủi ro...

Hội nghị tập huấn, cập nhật toàn bộ các chính sách thuế mới trên cho cán bộ thuế thuộc 30 cục thuế phía Bắc, qua đó giúp các bán bộ thuế nắm vững các chính sách thuế mới để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tìm hiểu, nắm bắt kịp thời các chế độ chính sách thuế mới được cập nhật đến thời điểm hiện hành.

Qua hội nghị, đại diện nhiều cơ quan thuế đã phát biểu bày tỏ quan điểm đánh giá cao về tính hiệu quả thiết thực của việc tổ chức hội nghị, cũng như các thông tin kiến thức quan trọng mà tiếp cận nắm bắt cập nhật được qua hội nghị, giúp cho việc thực hiện các quy định về thuế được tốt hơn, tránh các sai sót không mong muốn trong quá trình kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật./.

Đức Minh