Hội nghị chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài cho công chức, viên chức sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng văn hóa - thông tin các huyện; cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các bộ, ban, ngành; phóng viên, biên tập viên báo/đài trung ương và địa phương.

Tập huấn phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới
Quang cảnh buổi tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên truyền đạt nội dung: Tình hình biên giới, lãnh thổ từ đầu năm 2021 đến nay và chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ; tình hình thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, triển khai pháp luật của Bộ đội Biên phòng ở biên giới và tình hình thực hiện của Nhân dân.

Đồng thời, thông qua buổi tập huấn, các đại biểu nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới; việc hoàn thành xây dựng đường biên giới rõ ràng, chính xác, hiện đại, có giá trị pháp lý đối với sự phát triển của mỗi nước và hòa bình, ổn định của khu vực; tình hình thực hiện pháp luật tại các tỉnh có đường biên giới trong thời gian vừa qua./.