Tập huấn tuyên truyền về chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo

Trao đổi kỹ năng viết bài về vùng đồng bào dân tộc, miền núi. Ảnh: Gia Cư

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TT-TT nhấn mạnh, Ban Tổ chức hy vọng sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của các phóng viên, nhà báo về mục tiêu, nội dung chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan báo chí, từ đó ngày càng nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo về thông tin.

Ông Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc cho biết, xuyên suốt quá trình hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển. Đây là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong hơn 90 năm qua.

Tại hội nghị, các phóng viên, biên tập viên được nghe về công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp của các dân tộc thiểu số, các tổ chức, cá nhân trong xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Trong đó, các phóng viên, biên tập viên được tập huấn về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc Việt Nam; kỹ năng viết bài, thông tin tuyên tuyền về vùng đồng bào dân tộc, miền núi./.